System oszczędzania energii N2

NC-2 jest używany do kontrolowania napełniania szafy suchym powietrzem do stanu uzyskania wymaganej wilgotności względnej. Przykład: jeśli wymaganym warunkiem jest RH = 5%, wówczas suche powietrze przestanie wypełnić szafę z chwilą osiągnięcia stanu 5%. Suche powietrze to może być azot, CO2 lub inny gaz nieaktywny. Najczęściej jako suche powietrze w szafach klimatycznych azotowych wykorzystywany jest azot. Tradycyjne szafy azotowe umożliwiają ciągłe napełnianie azotem. Zastosowanie NC-2 pozwala na zaoszczędzenie 30-60% azotu.

Cyfrowy sterownik azotu

NC-2

NC-2

 • Oszczędność energii: Suche powietrze nie napływa ciągle.
 • Łatwość instalowania: Każdą tradycyjną szafę klimatyczną można usprawnić w ciągu 20 minut instalując NC-2.
 • Rejestracja danych: Ważne jest sprawdzanie, czy warunki przechowywania spełniają normy J-STD-033B.
 • Przypominanie o kalibracji: efekt dryftu czujników może wpływać na dokładność. Aby spełniać wymagania ISO w tym modelu zaoferowano unikalną funkcję przypominania o upływie czasu kalibracji.
 • Ustawianie alarmu: Są dwa rodzaje alarmu: błyskanie i buczek. Alarm będzie włączany, gdy wilgotność względna lub temperatura będą wyższe od ustawionego górnego progu granicznego. Alarm optyczny i akustyczny można włączać z różnymi wartościami opóźnienia.

Energooszczędna szafa N2

Obniża zużycie N2! Zawsze zwiększa zyski!
 • Napełnianie N2 zostanie wyłączone po osiągnięciu zaprogramowanej wilgotności względnej. Oszczędzasz wiele dzięki konstrukcji N2.
 • Jeśli już masz tradycyjną szafę N2, możesz wybrać cyfrowy sterownik azotu by przerobić twoją szafę N2 na szafę energooszczędną N2.
A. Energooszczędna szafa jest wyposażona w ukazane niżej moduły: B. Na górze szafy azotowej można zainstalować cyfrowy sterownik azotu.
Opcje

Na zewnątrz QDN można zainstalować przepływomierz.

Rejestrator danych i czytnik z oprogramowaniem Humidity Manager V2

Serwis i przeglądy

 • Maszyn SMT
 • Sitodrukarek
 • Klejarek SMT
 • Pieców rozpływowych SMT

Pomoc i szkolenia

 • Obsługa i programowanie maszyn
 • Technologia montażu SMT
 • Optymalizacji linii produkcyjnej
 • Organizacja procesów produkcyjnych

Doradztwo

 • Optymalizacja linii i procesów produkcyjnych
 • Rozwiązywanie problemów procesowych
 • Wdrażanie produkcji
 • Organizacja procesów produkcyjnych

Polecane strony: